Recull bibliogràfic

A l’octubre del 2008, es van fer a Can Masdeu, unes jornades de formació organitzades per Som Lo Que Sembrem i Transgènics Fora. El material que en va sortir de les jornades es va penjar al wiki de Som Lo Que Sembrem (http://moviments.net/ilp) que està temporalment fora de servei. Per a que el material que es va penjar pugui continuar estant disponible i per a que des de Som Lo Que Sembrem Vallès puguem continuar actualitzant el material, poso a continuació una còpia (mirror de jornades de can masdeu).

Val a dir que al web de Som Lo Que Sembrem també hi ha reculls bibliogràfics extensos.

Jornades de Formació Antitransgèniques 11-12/10/08, Can Masdeu

Material de les jornades:

1. La campanya antitransgènica en els mitjans de comunicació

2. Interacció amb l’àmbit científic

3. Marc jurídic-legal

4. Relacions institucionals o lobby polític

5. Comunicació per a la sensibilització antitransgènica

6. Desobediència civil i acció directa no violenta

Aquestes jornades estaven dirigides específicament a persones que ja estan vinculades o que volen involucrar-se a la lluita contra l’agricultura i els aliments transgènics. L’objectiu va ser formar-nos compartint experiències i coneixements, així com debatre entorn als diversos àmbits d’intervenció que engloba l’activisme antitransgènic.

Les jornades no estan orientades només a la formació, seran també un espai de treball. És per això que creiem que és molt important que totes les persones que vulgueu participar assistiu tots dos dies i a totes les dinàmiques proposades.
Vam procurar que el programa no quedés massa apretat per deixar espai per a la interacció informal i l’esbarjo.
En arxius adjunts us enviem, a més del díptic amb el programa, el cartell de les jornades (el podeu imprimir i penjar al local del vostre col·lectiu, associació, cooperativa…) i un document que amplia una mica la informació sobre els diferents tallers pels que podeu optar.

arxius adjunts:

Cartell Jornades Anti-OMGs 10-08.pdf

Diptic de les jornades.pdf
Informació sobre els tallers.rtf

*****************************************

Interacció amb l’àmbit científic

Salut

.
Nom de l’arxiu:
InterimReportMar2005.pdf
Títol: GM foods and health: A second interim statement
Autor: British Medical Association
Revista/editorial: BMA publications unit.
Any: 2004
.
Aquest informe és una valoració de l’avanç en el camp de la salubritat dels OGM des que van treure el primer informe en 1999. La seva opinió és interessant ja que representen a la comunitat científica dels metges britànics. Conclouen que els OGM que arriben al mercat no tenen efectes nocius, no han de crear alarma ja que els que arriben als consumidors estan suficientment estudiats. Tot i així demanen més estudis per a: avaluar la possibilitat que els OGM generin al·lèrgies o n’estiguin relacionats, tant a través de la ingestió com per inhalació o per contacte; comprovar la salubritat per a individus amb estat nutricional delicat -nadons, joves, embarassades, …- i que a sobre tenen més possibilitat de tenir una elevada proporció de OGM a la dieta; determinar els possibles efectes de la transferència de DNA transgènic sobre la salut -si és més alta que la transferència de DNA no transgènic-. Recomanen mantenir l’etiquetatge per a poder avaluar els efectes imprevistos sobre la salut, fent servir la població que els consumeixi d’estudi i la població que els rebutgi de control. Es reconeix a més els riscos de la contaminació i la manca de millores agronòmiques fora de l’àmbit dels OGM.
.
.
Nom de l’arxiu:
domingo07_revisio_dels_estudis_de_toxicitat_dels_omg.pdf
Títol: Toxicity studies of genetically modified plants: a review of the published literature.
Autor: Domingo, J. L.
Revista/editorial: Crit Rev Food Sci Nutr.
Any: 2007
.

Nom de l’arxiu:Domingo_and_Gomez_2000_Riesgos_sobre_la_salud_de_los_alimentos_MG.pdf
Títol: Riesgos sobre la salud de los alimentos modificados genéticamente: una revisión bibliogràfica.
Autor: Domingo, J. L. i Gómez, M.
Revista/editorial: Revista Espanyola de Salud Pública.
Any: 2000
.
Les conclusions d’aquests dos treballs són: la poca literatura científica que hi ha no està feta per les empreses que han desenvolupat els transgènics; aquestes es limiten a lliurar els informes tècnics a les autoritats sense un control científic extern; Tot i que la majoria dels articles no mostren efectes de toxicitat, si que existeixen exemples descrits entre la literatura científica. També hi ha certs dubtes sobre la consistència de la metodologia emprada en alguns casos on no es troba toxicitat. L’autor es pregunta, on està la evidència científica mostrant que els OGM són segurs?
.
.
Nom de l’arxiu: pusztai03.pdf
Títol: Genetically modified foods: Human health effects.
Autor:Pusztai, A. et al.
Revista/editorial: capítol del llibre “Food Safety: contaminants and toxins”. CAB international
Any: 2003
.
.
Nom de l’arxiu:
Pusztai_2003_A_personal_opinion_of_Arpad_Pusztai.ppt
Autor: Pusztai.
Any: 2003
.
A la seva presentació, es poden veure resumits un recull d’articles que mostren efectes sobre la salut (immunotoxicitat a l’intestí, augment d’activitat hepàtica,…) de diferents aliments transgènics. Es planteja la necessitat de canviar de paradigma respecte a l’equivalència substancial dels OGMs perquè no s’hagin demostrat efectes perniciosos sobre la salut o el medi ambient.
.
.
Nom de l’arxiu:
Pryme_2003_In_vivo_studies_on_possible_health_consequences_of_GMOs.pdf
Títol: In vivo studies on possible health consequences of GMOs.
Autor:Pryme, I. i Lemcke, R.
Revista/editorial: Nutrition and Health.
Any: 2003
.
Conclou bàsicament que els estudis són cutres i contradictoris.
.
.
Títol: Semillas peligrosas. (2004)
Títol: Genetic Roulette. (2007)
Autor: Jeffrey Smith.
.
Aquest escrit aporta molta bibliografia que es podria revisar i seleccionar. Per exemple es cita l’article de D. Schubert (alimentos_seguros_shubert02.pdf) on s’alerta dels possibles riscos dels OMGs i s’explica que a un estudi concret, l’expressió transgènica va suposar el canvi d’expressió del 5% dels gens d’unes cèl·lules.
.
.
Trawick (llibret) Preguntes efectes OMGs sobre la salut que no s’han resolt.
.
.
Nom de l’arxiu: prescott05_pesol_amb_gen_de_mongeta.pdf
Títol: Transgenic expression of Bean alfa-amylase inhibitor in Peas results in altered structure and immunogenicity.
Autor: Prescott, V. et al.
Revista/editorial: Journal of agricultural and food chemistry.
Any: 2005
.
Un pèsol amb un inhibidor (una proteïna) d’una mongeta (espècies molt properes) resulta en efectes immunotòxics d’aquest transgènic. Sembla que la proteïna es produeix amb una estructura diferent en aquest nou hoste i això produeix els efectes immunogènics.
.
.
Nom de l’arxiu: forschungsbericht_3-2008.pdf
Títol: Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long term reproduction studies in mice
Estudi a llarg plaç dels efectes del transgènic Mon810 sobre la reproducció.
Autor: Zentek, J. et al.
Revista/editorial: Govern austríac.
Any: 2008
.
Estudi fet a Àustria i recentment acabat que mostra els efectes negatius d’una varietat de panís, aprovada per la EFSA al 2005, sobre la reproducció de ratolins.
.
.
Nom de l’arxiu: Malatesta08_fetgeratessoja.pdf
Títol: A long-term study on female mice fed on a genetically modified soybean: effects on liver ageing
Estudi a llarg plaç dels efectes de la soia resistent a glifosat sobre l’envelliment del fetge.
Autor: Malatesta, M. et al.
Revista/editorial: Histochemical Cell Biology
Any: 2008
.
Els autors consideren que l’estat del fetge serveix per avaluar els efectes d’una dieta perquè té un paper clau en el control del metabolisme. Els mateixos autors havien trobat efectes sobre l’estat del fetge en ratolins alimentats amb soia-OMG. En aquest treball expliquen que han trobat indicis de major envelliment pels fetges dels ratolins alimentats amb la soja respecte als controls la diferència dels quals era la transgènia. Els indicis es refereixen a que hi ha major expressió de proteïnes de resposta a l’estres i altres marcadors d’envelliment. Tot i que els motius d’aquests efectes continuen desconeguts, afirmen que és important investigar els efectes a llarg termini de les dietes OMG i els potencials efectes sinèrgics amb l’edat, xenobiòtics i les condicions d’estres.
.
.
Nom de l’arxiu: dona09_HealthreiskOMG.pdf
Títol: Health Risks of Genetically Modified Foods
Riscos a la salut dels aliments genèticament modificats.
Autor: Dona i Arvanitoyannis
Revista/editorial: Critical Reviews in Food Science and Nutrition
Any: 2009
.
Fa una revisió bibliogràfica dels estudis de toxicitat disponibles sobre aliments OGM i analitza la importància dels descobriments sobre la salut humana i animal així com les limitacions dels procediments emprats a l’avaluació de la seguretat d’aquests aliments.El resultat de la majoria dels estudis indiquen que poden causar algun tipus d’efectes tòxics com són al fetge, al pàncrees, als ronyons, o efectes reproductius, i pot alterar paràmetres immunològics, bioquímics i sanguinis. Els autors suggereixen més estudis a llarg plaç per a entendre els mecanismes que generen aquests efectes i les possibles conseqüències sobre la salut.
.
.
Nom de l’arxiu: Seralinicomparacionmaices2009.pdf
Títol: A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health
Comparació dels efectes de 3 varietats de Panís transgènic sobre la salut en mamífers.
Autor: Vendômois et al
Revista/editorial: International Journal of Biological Sciences
Any: 2009
.
Un article del grup del Séralini del CRIIGEN. Han fet un nou treball d’anàlisi de les dades de toxicologia de tres varietats de panís (dades dels informes d’autorització) amb la conclusió que totes tres produeixen signes de toxicitat.Els signes de toxicitat observada seria sobre fetge i ronyons, i plantegen que possiblement sigui deguda als nous pesticides de cada varietat (panís Mon810 i Mon863, 2 toxines “bt” diferents, i NK603, panís resistent a l’herbicida Roundup). No obstant, no descarten que la transgènesi sigui la responsable d’aquests efectes.
.
.

[+] Coexistència

.
Nom de l’arxiu: Altieri_2005_The_myth_of_coexistence.pdf
Títol: The Myth of Coexistence: Why Transgenic Crops Are Not Compatible With Agroecologically Based Systems of Production.
Autor: Altieri, M.
Revista/editorial: Bulletin of Science, Technology & Society.
Any: 2005
.
.
Nom de l’arxiu: Levidow_and_Boschert_2007_Coexistence_or_contradiction _GM_crops_vs_alternative_agricultures_in_Europe.pdf
Títol: Coexistence or contradiction? GM crops versus alternative agricultures in Europe.
Autor: Levidow, L. i Boschert, K.
Revista/editorial: Geoforum.
Any: 2008
.
.
Nom de l’arxiu: Binimelis_2008_Coexistence_of_plants_coexistence_of_farmers.pdf
Títol: COEXISTENCE OF PLANTS AND COEXISTENCE OF FARMERS: IS AN INDIVIDUAL CHOICE POSSIBLE?
Autor: Binimelis, R.
Revista/editorial: Journal of Agricultural and Environmental Ethics.
Any: 2008
.
.
Nom de l’arxiu: la-coexistencia-sigue-siendo-i.pdf (2008) / copy-of-la-imposible-coexisten.pdf (2006)
Títol: La coexistencia sigue siendo imposible. / La imposible coexistencia
Autor: Greenpeace / PTF / Assemblea Pagesa
.
.
Nom de l’arxiu: Verhoog_2007_Organic_agriculture_versus_genetic_engineering.pdf
Títol: Organic agriculture versus genetic engineering.
Autor: Verhoog, H.
Revista/editorial: NJAS.
Any: 2007
.
Exposa i millora els arguments pels quals l’agricultura ecològica/orgànica s’oposa als OMG.
Pel que fa a la contaminació s’afirma que els experts dubten que es pugui garantir la producció totalment lliure de transgènics; per aquests motius la UE obliga a l’agricultura ecològica a acceptar una possible contaminació del 0.9%. Però aquest límit és considera buscat i no pas accidental; és a dir es tria aquest límit i es prenen les mesures de separació de cultius i de “tota la resta del procés de producció” amb una exigència del 0.9% i no pas menor. Es considera que un criteri més restrictiu necessita arguments més enllà del risc, com ara arguments ètics (com ara ser vegetarià o com ara voler parlar català), i es demana que l’agricultura ecològica expliciti amb menys vergonya aquests arguments ètics.
Pel que fa a factors relacionats amb patents i oligopoli de les multinacionals de les llavors, es comenta que tot i ser una vinculació exclusiva amb els transgènics l’actual situació centra el debat en aquesta tecnologia -encara que la pèrdua de varietats al camp està també relacionada amb la revolució verda, actualment els OMGs estan accelerant el procés-.
.
.
Nom de l’arxiu: Lyson_2002_Advanced_agricultural_biotechnologies _and_sustainable_agriculture.pdf
Títol: Advanced agricultural biotechnologies and sustainable agriculture.
Autor: Lyson, T.
Revista/editorial: Trends in biotechnology.
Any: 2002
.
(Avenços en agrobiotecnologia i agricultura sostenible). Es proposa analitzar el paper de la biotecnologia en la sostenibilitat; ja que sovint es fa servir com a argument per a defensar aquesta tecnologia al camp. Es compara l’agricultura ecològica -que es considera sostenible- amb la convencional, i es conclou que la biotecnologia segueix els mateixos patrons que la química.
.
.

[+] Medi Ambient

.
Nom de l’arxiu: Wolfenbarger_Phifer_2000_The_ecological_risks _and_benefits_of_GE_plants.pdf
Títol: The Ecological Risks and BeneÞts of Genetically Engineered Plants.
Autor: Wolfenbarger, L. i Phifer, P.
Revista/editorial: Science.
Any: 2000
.
Revisió. L’abstract diu que les discussions entre el risc mediambiental i els beneficis de fer servir OMG són molt polaritzades, però normalment no es té en compte tot el coneixement que tenim. La revisió de la literatura científica existent revela que hi ha mancança d’experiments clau, tant pel que fa al risc mediambiental com als possibles beneficis. Els riscos mediambientals els classifica en: riscos d’invasió -tractant als OGM com a espècies noves-; efectes directes sobre organismes benèfics o autòctons; efectes indirectes -per l’ús d’herbicides i per bioacumulació de proteïnes insecticides (bt)-; noves malalties víriques; variabilitat i resultats inesperats;
.
.
bt:
Recull d’informació a http://www.saveourseeds.org/
.
.
Nom de l’arxiu: Informe_frances_Mon810.pdf
Títol: Projet d’avis sur la dissémination du MON810 sur le territoire français
Autor: Comité de préfiguration d’une haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés.
Any: 2007
.
Informe amb el qual l’estat francès ha prohibit el conreu del MON810 on s´afirma que: a) nous fets científics han aparegut des de 1998: caracterització de la disseminació a llarga distància, identificació de resistències de certs insectes secundaris, nous impactes sobre la flora i la fauna. b) Cal estudiar i profunditzar en els següents aspectes: caracterització molecular i bioquímica, metodologia dels estudis toxicològics i ecotoxicològics, dispositiu de vigilància biològica, anàlisi econòmic a nivell de les explotacions agrícoles i consideració de les seves externalitats.
.
.
Glifosat:
Heinemann 08, publicació amb moltes referències.
.
.
Altres aspectes relacionats amb el medi ambient no desenvolupats en aquest dossier però que es poden trobar articles referenciats a la revisió de Wolfenbarger and Phifer 2000:
Efectes sobre insectes.
Superplagues.
Contaminació sobre espècies silvestres.
.
.

[+] Socioeconòmic

.
Nom de l’arxiu: Levidow_and_Marris_2001 _Science_and_gov_in_Europe_lessons_from_agrobiotech.pdf
Títol: Science and governance in Europe: lessons from the case of agricultural biotechnology.
Autor: Levidow, L. i Marris, C.
Revista/editorial: Science and Public Policy.
Any: 2001
.
.
Nom de l’arxiu: Kvakkestad_2007_ Scientists_perspectives_on_the_deliberate_release_of_GM_crops.pdf
Títol: Scientists’ Perspectives on the Deliberate Release of GM Crops.
Autor: Kvakkestad, V. et al.
Revista/editorial: Environmental Values.
Any: 2007
.
Científics i OMGs: es descriu un treball d’investigació on s’analitza l’opinió de molts científics; troba dos tipus de respostes, per una banda qui estaria a favor i qui s’hi oposaria; resulta curiós com no hi ha ecologistes entre els que tenen una opinió favorable i com, per altra banda, els científics que treballen per a la indústria biotecnològica es troben al grup pro-OGM. Aquest treball serveix per a ajudar a relativitzar la ciència, que està feta per persones tan influenciables com qualsevol, i per tant, per temes polèmics no hi haurà una postura uniforme entre els científics.
.
.
Nom de l’arxiu: Wynne_2001_ Creating_public_alienation_Expert_cultures_of_risks_and_ethics_on_GMOs.pdf
Títol: CREATING PUBLIC ALIENATION: Expert Cultures of Risk and Ethics on GMOs.
Autor: Wynne, B.
Revista/editorial: Science and Culture.
Any: 2001
.
Ciència i política: com la ciència ha apostat per una cultura poc reflexionada en comptes del seu paper de recurs intel·lectual, i el fals paper de donar la cara que aquesta aposta porta associat.
.
.
Nom de l’arxiu: GM_Free_Espagnol.pdf
Títol: EN DEFENSA DE UN MUNDO SUSTENTABLE SIN TRANSGÉNICOS.
Autor: Ho, M. et al.
Revista/editorial: Institute of Science in Society & Third World Network.
Any: 2003
.
.
Nom de l’arxiu: McAfee_2003_ Neoliberalism_on_the_molecular_scale_Economic_and_genetic_reductionism.pdf
Títol: Neoliberalism on the molecular scale. Economic and genetic reductionism in biotechnology battles.
Autor: McAfee, K.
Revista/editorial: Geoforum.
Any: 2003
.
Crítica les argumentacions a favor dels OMG i fa un paralelisme amb el neoliberalisme.
.
.
Nom de l’arxiu: Global_SDM_050508_Spanish.pdf
Títol: Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD)
Autor: diversos
Any: 2008
.
Fet per 400 científics, dels 2004 al 2008, I finançat per la Fao, Oms, Governs, etc, i signat pels governs de 58 països. El director de la recerca Robert Watson, s’ha pronunciat específicament contra el transgènics i demana una moratòria de 30 anys (en trobareu declaracions i notes de premsa si feu google); a l’informe les conclusions especifiques contra els transgènics no són tan clares i dures degut a la pressió dels governs. De tota manera l’informe esta ple de declaracions que son joies aprofitables en favor dels petits agricultors i d’una agricultura sostenible.
Una investigadora catalana va fer la presentació d’aquest informe al camp de la biotecnologia i es va generar un interessant debat (rèplica de Wager i resposta de l’autora).
.
.
Nom de l’arxiu: badgley_et_al_07.pdf
Títol: Organic agriculture and the global food suply
Autor: Badgley et al
Any: 2007
.
Article recomanat per l’Eric Holt a les jornades de Crisi alimentària celebrades dissabte 29 a Barcelona. És un estudi de la universitat de Michigan que fent una revisió dels resultats de la producció ecològica, planteja que l’agricultura orgànica podria alimentar totalment la població mundial actual, fins i tot en les hipòtesis menys productives. No obstant he trobat un altre article que en fa una crítica.
.
.

[+] Participació i governança

.
Nom de l’arxiu: Dietrich_2003_ Beyond_public_perceptions_of_gene_technology.pdf
Títol: Beyond public perceptions of gene technology: community participation in public policy in Australia.
Autor: Dietrich, H. i Schibeci, R.
Revista/editorial: PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE.
Any: 2003
.
.
Nom de l’arxiu: Goven_2003_ Deploying_the_consensus_conference_in_New_Zealand.pdf
Títol: Deploying the consensus conference in New Zealand: democracy and de-problematization.
Autor: Goven, J.
Revista/editorial: PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE.
Any: 2003
.
Critica el procés de participació.
.
.
Nom de l’arxiu: Schlapfer_2007_ An_analysis_of_the_Swiss_vote_on_the_use_of_GM_crops.pdf
Títol: An analysis of the Swiss vote on the use of genetically modified crops.
Autor: Schläpfer, F.
Revista/editorial: Sozialökonomisches Institut Bibliothek.
Any: 2007
.
El cas de Suïssa.
.
.
Nom de l’arxiu: Tabara_2005_ Precautionary_and_participatory_integrated_assessment_of_GM_crops_in_Spain.pdf
Títol: Precaution and Participatory Integrated Assessment of GM crops in Spain.
Autor: Tàbara, D.
Revista/editorial: Water Science and Technology.
Any: 2005
.
.
Nom de l’arxiu: Antama08.pdf
Títol: Adoption and performance of the first GM crop introduced in EU Agriculture: Bt maize in Spain
Autors: Gòmez-Barbero, M. et al
Revista/editorial: JRC Scientific and Technical Reports
Any: 2008
.
Resum de l’estudi portat a terme per aquesta “excel·lentíssima” fundació sobre el conreu de blat de moro a Espanya. Han fet bé la feina, de manera que realitzen un anàlisi de qui, com i perquè conrea Bt al país.
.
.
Nom de l’arxiu: MULLER00.pdf
Títol: Effect of foreign (=not self) DNA/RNA on the Human Immune System in regard to Genetically Modified Plants
Autors: Müller, W.
Revista/editorial: Environment Protection Organisation
Any: 2000
.
És molt més tècnic i complex, on analitza en part la posició de la EFSA.
.
.
Nom de l’arxiu: WALTERS06.pdf
Títol: Crime, agriculture and the exploitation of hunger
Autors: Walters, R.
Revista/editorial: Britsh Journal of Criminology
Any: 2006
.
Té la particularitat que està publicat al Britsh Journal of Criminology, i si bé no aporta un coneixements més profunds de la matèria, sembla una bona eina per veure amb quina metodologia s’ha de tractar el tema del cultius GM.
.
.

[+] Principi de precaució

.
Riechmann, J. i Tickner, J. (coords.) (2002)
El principio de precaución en medio ambiente y salud pública: de las definiciones a la práctica.
Barcelona, Icaria.
.
.
Harrenoës, P. et al. (2003)
Lecciones tardías de alertas tempranas: el principio de precaución 1896-2000
Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.
.
.
Nom de l’arxiu: sbstta-13-inf-06-en.pdf
Títol: THE POTENTIAL ENVIRONMENTAL, CULTURAL AND SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF GENETICALLY MODIFIED TREES
Autors: Convention on Biological Diversity
Revista/editorial: Convention on Biological Diversity
Any: 2008
.
Recomanacions de la Convenció de la Diversitat Biològica sobre els arbres transgènics. A aquestes recomanacions s’ha presentat un article científic de rebuig. I a la plana Ecoportal s’hi ha fet una reflexió sobre aquest article.
.
.

[+] Xarxes

.
A Estats Units hi ha Union of Concern Scientists.
I a la Unió Europea hi ha aquest grup, des de desembre del 2008: The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (Xarxa Europea de Científics per a la responsabilitat social i ambiental).
.
Centres de referència:
.
Genok – centre d’ecologia de gens-.
.
Nova zelanda (Center for Integrated Research in Biosafety, J. Heinemann).
.
A Espanya existeixen el Científics pel Medi Ambient (CIMA) que han promogut una declaració de personalitats i organitzacions de la societat civil on expressen els motius per rebutjar els transgènics: Democràcia, precaució i medi ambient
.
Per altra banda a l’ISIS (Institut de la Ciencia a la Societat) han fet un manifest que ha rebut, de moment, el suport de més de 300 científics.
.

0 Respostes to “Recull bibliogràfic”  1. Feu un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
Vols rebre el butlletí electrònic de Som lo que Sembrem? . . . Fes clic a la imatge de sota i deixa’ns un comentari, o envia un correu electrònic a info@somloquesembrem.org

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Uneix altres 55 subscriptors

A %d bloguers els agrada això: