Som lo que Sembrem demanem als partits polítics que contrastin els nostres plantejaments

2 de Novembre del 2010

A la darrera assemblea de Som lo que Sembrem, a Gallecs, es va fer la proposta de preguntar a les diferents forces polítiques que es presenten a les eleccions del Parlament de Catalunya quines propostes tenien en el nostre àmbit d’actuació. Aquí es pot llegir la carta que enviem per presentar una enquesta que es pot llegir en aquest altre document adjunt o a continuació.

.

CONREU DE TRANSGÈNICS A CATALUNYA

 

a) Quina és la posició del seu partit respecte el conreu dels transgènics a Catalunya?

 

b) En particular, quina és la posició del seu partit respecte el fet que no sigui possible el conreu de blat de moro ecològic i que aquest s’hagi d’importar tot d’Itàlia i altres països europeus on no es conreen transgènics? (1)

 

c) Quina seria la posició del seu partit, després dels canvis normatius previstos a Europa, respecte una proposta de llei per declarar Catalunya lliure de transgènics? (2)

 

d) Quina és la posició del seu partit respecte que a Catalunya es pogués conrear el NK603, panís transgènic de Monsanto tolerant al glifosat, que la CE té intenció d’autoritzar en els pròxims mesos? (3)

 

 

…………………………………………………………………………………………

 

(1) Document adjunt 1 La Coexistència sigue siendo imposible

(2) – Comunicat de Prensa de la CE del 13 de juliol (http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm)

Nota de Prema de SLQS (La comissió europea accepta la demanda dels països i regions de poder decidir la prohibició dels transgènics al seu territori)

(http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=7&actual2=170)

(3) – Llistat d’estudis i argumentari de Som lo que Sembrem sobre la toxicitat del glifosat i les plantes tolerants al glifosat (document adjunt 2)

Nota de premsa sobre els estudis del Dr Carrasco (http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=7&actual2=171)

– Notícia de l’Argentina: “Una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas con uso intensivo de agroquímicos. En una década se triplicaron los casos de cáncer en niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones”

Por Darío Aranda Pagina12, June 14, 2010 (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-147561-2010-06-14.html)

– Informe de la Comisó de Investigació del govern de Chaco, Argentina, document adjunt 3

 *******************************************

  ETIQUETATGE REFERENT ALS TRANSGÈNICS

 

a) Quina és la posició del seu partit respecte el “control “ per part de la Generalitat de l’etiquetatge dels productes alimentaris en que només es recull una mostra de 50 productes, dels milers que hi ha a les botigues? (4)

 

b ) Quina és la posició del seu partit respecte d’un etiquetatge dels derivats animals, que faci possible que els consumidors catalans puguin optar a consumir carn, llet i ous d’animals que no s’hagin alimentat amb soja transgènica que té alts continguts de residus del tòxic herbicida glifosat? (5)

 

 

……………………………………………………………………………………..

(4) Nota de premsa referent al control de l’etiquetatge a Catalunya i resposta  de l’Agència Catalana de Consum i del DAR a demandes d’informació per part de Som lo que Sembrem

(http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=7&actual2=176)

 

(5) – Document adjunt 4, Directiva on es regula el llindar de l’herbicida glifosat en la soja, molt més alt que en altres conreus. Aquest s’ha anat augmentant a mesura que la soja contenia més glifosat als seus teixits:

“DIRECTIVA 2006/60/CE DE LA COMISIÓN

de 7 de julio de 2006 que modifica los anexos de la Directiva 90/642/CEE del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de trifloxistrobin, tiabendazol, abamectina, benomilo, carbendazima, tiofanato-metil, miclobutanil, glifosato, trimetilsulfonio, fenpropimorf y clormequat.”

Etiquetatge Sense OMG a Europa pels derivats d’animals

(http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=7&actual2=115)

 **********************************************************

  EFECTES DELS OMG SOBRE LA SALUT

Som lo que Sembrem va aportar al Parlament una memòria justificativa (que incloïa els estudis sobre els efectes sobre la salut dels transgènics) per la proposta de llei presentada en forma d’Iniciativa Legislativa Popular. L’esmena de PP, CiU i PSC menyspreava aquestes aportacions, que així mateix van ser obviades als informes del CAPCIT. Recentment l’ACSA (Agència Catalana de Seguretat Alimentària) ha fet un dictamen sobre la bibliografia científica presentada per Som lo que Sembrem que reconeix que hi ha una sèrie de problemes que cal que s’avaluïn.

 

1) Està el seu partit d’acord amb el dictamen de l’ACSA? quina és la seva posició actualment sobre aquests estudis i quines conseqüències d’acció política en deriva? (6)

 

 

……………………………………………………………………………………..

 

(6) Resposta de l’ACSA a unes qüestions plantejades per Som lo que Sembrem (document adjunt 5 

 *********************************************

  RELACIÓ ENTRE SALUT, ALIMENTACIÓ I ENTORN

 

1) Té previst invertir en estudis científics rigorosos sobre la contaminació interna dels catalans, lligada als diferents contaminants d’origen tecnològic, industrial i agrícola del nostre entorn? I quines mesures preventives planteja el seu partit per controlar que velles i noves substàncies contaminats no s’escampin a l’entorn, ni s’introdueixin al nostres organismes a través d’aire, aigua i aliments? (7)

 

 

 

 ………………………………………………………………………………

(7) – Nuestra Contaminación Interna. Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población española. Miquel Porta, Elisa Puigdomènech, Ferran Ballester. Editorial Catarata. Totes les referències bibliogràfiques incloses al llibre.

Informe del Dr . Miquel Porta i altres investigadors, sobre la recerca biomèdica i com s’obvien els efectes ambientals :

(http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021391112005000400001&script=sci_arttext)

*******************************************************************

CONSERVACIÓ DEL SÒL

 

1) Quina és la posició del seu partit respecte la conservació dels sòls mitjançant el reciclatge de les restes de collita pel seu compostatge i utilització en el manteniment, o recuperació dels sòls , enlloc de cremar-les per produir energia? (8)

 

2) Quina és la posició del seu partit respecte la protecció del sòl davant la urbanització i construcció d’infraestructures? (9)

 

(3) Quines propostes té el seu partit per la conservació dels murs de pedra seca que protegeixen els sòls a una gran part de Catalunya?

 

 

……………………………………………………………………………………..

 

(8) – Soil organic matter and biological soil quality indicators after 21 years of organic and conventional farming (Fliessbach et al, 2006)

          Lal, R., D. PImentel. 2007. Biofuels from crop residues. Soil & Tillage Research, 93: 237-238. 

          Blanco-Canqui, H. 2010. Energy crops and their implications on soil and environment. Agronomy Journal, 102(2): 403-419.

 

 

(9) – Document adjunt 6 Global Consequences of Land Use (Revista Science Foley et al 2005)

– Gardner, G. 1996. Shrinking Fields: Cropland Loss in a World of Eight Billion. Worldwatch Paper, 131. Worldwatch Institute, Washington.

*******************************************************************

AGRICULTURA ECOLÒGICA, I DESENVOLUPAMENT RURAL (10)

 

1) Quina és la posició del seu partit respecte l’impuls que s’ha de donar a l’agricultura ecològica per part de l’administració?

 

2) Quina importància adjudica el seu partit a les característiques de l’agricultura ecològica com

          protecció i foment de la biodiversitat . Afavoreix l’existència dels pol.linitzadors, que són essencials per la reproducció de les plantes i per tant per la vida d’animals i humans

          no fa ús de productes químics de síntesi i per tant no contamina els aliments ni els recursos naturals

          segueix pràctiques de conservació dels recursos, com sòls i aigua, i de l’energia

 

3) Quina és la posició del seu partit respecte el suport per part de l’administració de microempreses d’artesania alimentària ecològica al territori, facilitant el marc normatiu per l’expansió d’aquestes?

 

4) Quina és la posició del seu partit respecte de l’ensenyament de l’agricultura ecològica a les escoles d’agrònoms de Catalunya?

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

 

(10) –  “Pollinator services” escrit per P.G Kevan i V.A Wojcik al llibre Managing diversity in agricultural ecosystems , amb totes les referències incloses, així com altres capítols del llibre

–          Paul Maeder et al, Soil Fertility and biodiversity in organic farming, Science 296, 1694 (2002)

– David Pimentel et al, Environmental, energetic and economic comparisons of organic and conventionals farming systems Bioscience 573, July 2005

– Aquest any, el Panell Presidencial sobre el Càncer dels Estats Units ha recomanat que es doni prioritat als aliments ecològics

(http://www.nytimes.com/2010/05/06/opinion/06kristof.html?src=me&ref=general)

–          Lairon, D. 2009. Nutritional quality and safety of organic food. A review. Agronomy for Sustainable Development, DOI:10.1051/agro/2009019

*********************************************************************

LLAVORS TRADICIONALS

 

1) Quina és la posició del seu partit respecte la implementació a Catalunya de la Ley de Semillas del 2006 i de l’obertura d’un registre de varietats de conservació que faciliti la venda, i ús de les varietats tradicionals per part dels pagesos?

 

2) Quina és la posició del seu partit respecte un model agrícola que impulsés les varietats tradicionals, la multiplicació i millora d’aquestes per petites empreses del país amb la col·laboració de les institucions científiques públiques, i l’adaptació d’aquestes varietats per part dels pagesos al seu sòl i clima local? (11)

 

3) Quina és la opinió del seu partit respecte els múltiples beneficis que es derivarien de l’ús i coneixement de les llavors tradicionals com (11bis)

 

          dieta de la població molt més diversa amb els beneficis nutricionals i per la salut que comporta

          agricultura més diversificada i amb més resistència a plagues (una vegada les llavors estan ben adaptadas )

          cultura que permeti establir lligams entre el món rural i l’urbà i afavorir un comerç de proximitat dels productes agrícoles, en generar interès pels productes alimentaris locals i la cuina als diferents llocs del territori.

          llavors en mans dels pagesos, i especialment adients per l’agricultura ecològica

          sinèrgies de la biodiversitat conreada amb la diversitat silvestre, paisatgística i la cultural

          els crucials beneficis d’aquesta biodiversitat múltiple  pels insectes pol.linitzadors i altres serveis dels ecosistemes

 

 

………………………………………………………………………………………………………

(11) Recursos Genéticos y semillas en agricultura ecológica. V Jornadas técnicas de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), al maig del 2003, especialment Conocimiento campesino y mejora ecológica, de Juan José Soriano, Manuel Figueroa, Salvador García

(11bis) Managing Biodiversity in Agricultural Ecosystems ; editat per D.I Jarvis, C.Padoch and H.D Cooper; Bioversity International, Columbia University Press, 2007.

******************************************************

POLÍTIQUES EUROPEES EN RELACIÓ ALS TRANSGÈNICS, LA SALUT L’AGRICULTURA

 

1) Quina serà la posició del seu partit quan es discuteixin, en el si de la Unió Europea, les polítiques d’autorització de noves tecnologies en alimentació i agricultura/ramaderia, com

 

-la introducció de noves plantes transgèniques

 

-la introducció d’animals transgènics, com el salmó transgènic AquAdvantage (12)

 

-la introducció de cries d’animals clonats per consum (13)

 

-la introducció d’animals clonats per consum, i dels seus derivats

 

– La nanotecnologia en productes alimentaris, i altres (13bis)

 

2) Considera el seu partit que l’alimentació és un lloc adient per introduir aquest tipus de tecnologies, i que són necessàries i beneficioses pels ciutadans?

 

3) Considera el seu partit un progrès desitjable, conrear plantes transgèniques com a fàbriques de molècules per la indústria química o farmacèutica? Veu el seu partit riscos a aquests usos? Li sembla un bon desenvolupament que les terres passin de mans dels pagesos per produir aliments a mans de societats mercantils per produir productes alimentaris, i també productes químics i farmacèutics? (14)

 

3) Donaria suport el seu partit a la política actual del govern espanyol actual de presentar informes favorables a l’EFSA (Agència de Seguretat Alimentària Europea) en relació a les afectacions mediambientals de les plantes transgèniques, facilitant així el seu procés d’autorització? Dóna els seu partit fiabilitat a aquests informes espanyols? (15)

 

4) Dóna suport el seu partit a l’actual protocol per l’aprovació de nous transgènics, que inclou la confidencialitat d’estudis d’alimentació de només 30 dies amb animals de laboratori (i que per tant no han estat publicats en revistes científiques) i duts a terme per les mateixes multinacionals?

 

5) Quina és la posició dels seu partit respecte quina ha de ser la PAC que començarà al 2013? En especial, ens interessa la posició del seu partit respecte la PAC i de qualsevol altra mena de subvenció en els aspectes següents:

          Quina ha de ser la importància dels ajuts pels productors i artesans lligats al territori que contribueixen al desenvolupament rural a les seves comarques,

           i quina ha de ser la rellevància dels ajuts lligats a serveis ambientals

 

vers les subvencions que afavoreixen la productivitat de les explotacions (sense comptar les externalitzacions mediambientals i de salut) i l’enfortiment d’una indústria agroalimentària en poques mans. En poques paraules, volem saber si el seu partit defensa una política agrària esquizofrènica on s’impulsen al mateix temps polítiques contradictòries –on una empitjora allò que l’altra vol esmenar-, o defensarà una política agrària clara per aquest país, i quina serà aquesta.

 

 

…………………………………………………………………………………………

(12) Informe de la Unió de Consumidors dels Estats Units on es fa una crítica severa a l’avaluació de seguretat per part de la FDA, en especial fent referència als nivells de l’hormona IGF-1 que podria provocar càncer

 

(13) Article sobre la moratòria sobre els animals clonats, però no sobre les seves cries http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Bruselas/prohibe/clonar/animales/destinarlos/alimentacion/elpepusoc/20101020elpepisoc_5/Tes

(13bis) Informe de la Royal Commisssion on Environmental Pollution en el que es reflecteix la manca d’estudis sobre la seguretat d’aquests productes

http://www.rcep.org.uk/reports/27-novel%20materials/documents/NovelMaterialsreport_rcep.pdf

(14) –  http://www.argenbio.org/index.php?action=novedades&note=329

       – Protecting the Food Supply in an Era of Pharmaceutical and Industrial Crops http://www.somloquesembrem.org/img_editor/file/pharmacrops.pdf

(15) L’ autoritat competent espanyola i la Comisión de bioseguretat han fet l’avaluació de risc mediambiental del MON 810 i han lliurat l’informe a l’EFSA.

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1149.htm

“In delivering its scientific opinion, the EFSA GMO Panel considered the 3 renewal applications (EFSA-GMO-RX-MON810[8.1.a], EFSA-GMO-RX-MON810[20.1.a] and EFSA-GMO-RX-MON810[8.1.b/20.1.b]); additional information supplied by the applicant; the scientific comments submitted by Member States; the report of the Spanish Competent Authority and its Biosafety Commission; and relevant information published in the scientific literature.”

La Comisión de bioseguridad també ha escrit i lliurat a l’EFSA una avaluació de risc mediambiental del NK603 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1137.pdf 

  ***********************************************************************

 TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

1) Planeja el seu partit actuar amb transparència i informarà a la ciutadania de les negociacions que es puguin dur a terme a Europa i a altres organismes internacionals en relació a alimentació i agricultura, i informarà de les posicions defensades pel seu partit en aquestes negociacions?

 

2) Defensarà el seu partit processos de participació democràtica abans de prendre decisions sobre la introducció en l’alimentació de noves tecnologies que bona part de la ciutadania considerem innecessàries i sovint perjudicials, com les plantes i animals transgènics, els animals clonats i la nanotecnologia? (16)

 

 

……………………………………………………………………………………………….

(16) Debat a la totalitat al Parlament del dia 2 de juliol del 2009, on es veta la ILP per una Catalunya Lliure de Transgènics

 ***********************************************

 

  SISTEMA ALIMENTARI AGROINDUSTRIAL vs LOCAL I SOSTENIBLE

 

1) Quina és la posició del seu partit respecte les conseqüències negatives de l’agricultura i la ramaderia industrial ? (17)

 

2) Quina és la posició del seu partit respecte la directiva europea 2003/30/UE que planteja uns objectius d’agrocombustibles del 5.75% pel 2010 i del 10% pel 2020, tot i la seva ineficiència energètica i ambiental, i les conseqüències per la seguretat alimentària? (18)

 

3) Quina és la posició del seu partit respecte l’agricultura que es fa a Sudamérica per alimentar als animals europeus i d’altres països, i si considera que és un model sostenible i sa, que contribueix a la seguretat alimentaria al món i als Objectius (insuficients) del Mileni, i al que s’ha de donar suport i n’hem de compartir responsabilitat? (19)

 

4) Quina és la posició del seu partit respecte la possibilitat d’impulsar una ramaderia ecològica als Parcs Naturals, muntanyes i altres indrets de Catalunya on sorgeixin iniciatives en aquest sentit? (20)

 

5) Quina és la posició del seu partit respecte a promocionar models alimentaris basats en un més gran consum de llegums i menor de carn, provinent aquesta d’una ramaderia ecològica i local?

 

6) Quina és la posició del seu partit respecte la relació entre el sistema agroalimentari mundial actual, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i per tant el canvi climàtic? (21)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………..

(17) –    Pimentel et al 2005,  amb dades dels Estats Units:

L’ús de fertilizants químics i sintétics , i pesticides té seriosos impactes sobre la salut pública i el medi ambient (Pimentel, 2005)

Els fertilizants sintètics estan associats al deteriorament de grans zones pesqueres a Norteamèrica (Frankenberger i Turco 2003)

El runoff de fertilizants nitrogenats que provenen de la prducció del cinturó del panís ha causat la zona morta al Golf de Mèxic

Les pràctiques agrícoles modernes contribueixen a l’ erosió del sòl.

–          Mulvaney, R.L., S.A. Khan, T.R. Ellsworth. 2009. Synthetic nitrogen fetilizers deplete soil nitrogen: a global dilemma for sustainable cereal production. Journal of Environmental Quality, 38: 2295-2314.

–          Els impactes de la ramaderia industrial: http://www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/cafos-uncovered.pdf

–     Com els antibiòtics dels purins poder ser absorbits pels cultius:

Boxall, A.B.A. et al. 2006. Uptake of veterinay medicines from soils into plants. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 2288-2297.

–      http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/news/antibiotics-in-crops

        –     Informe : Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) http://www.agassessment.org/docs/Global_SDM_050508_Spanish.pdf

(18) –  Agrocombustibles http://www.noticiasaliadas.org/objetos/informe/6PE_07na-dossier.pdf

       – No a la fiebre de los agrocombustibles, a www.grain.org

– Patzek, T.W., D. PImentel. 2008. Thermodynamics of energy production from biomass. Critical Reviews in Plant Sciences, 24: 327-364.

(19) –  Documental la Guerra de la Soja http://www.blip.tv/file/1780951/

–  Els mateixos documents i enllaços de l’apartat Conreu de transgènics a Catalunya

( 20)    http://projectegripia.wordpress.com/

(21)     http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Libro_Cambio_Climatico-2.pdf

“Basándose en el Informe Stern sobre la economía del cambio climático -encomendado por el gobierno británico- Grain reporta que “el transporte mundial es un importante productor de gases de efecto invernadero, con 14 por ciento de emisiones del total, pero la agricultura industrial per se es responsable de exactamente el mismo porcentaje de emisiones”. Complementariamente, las emisiones producidas por el cambio de uso de la tierra (debido fundamentalmente a la devastación de bosques y áreas naturales provocada en gran parte por el avance de la frontera agrícola industrial y las plantaciones de monocultivos forestales) representan 18 por ciento del total. “No se puede más que concluir que el modelo agrícola industrial es el principal factor del calentamiento global”, afirma Grain, “y este es, precisamente, el tipo de agricultura que promueven los agrocombustibles”

*************************************************************

CRISI, ATUR, I MODEL AGRÍCOLA I DE TERRITORI

 

1) Quines accions té pensat el seu partit per generar llocs de treball vinculats a l’agricultura i la ramaderia, i a la transformació alimentària artesana al territori? O és de l’opinió el seu partit de continuar promovent la disminució de la població activa catalana en agricultura i ramaderia?

 

2) Quines accions té pensades per afavorir la producció de productes agroecològics, donat que per una banda és un dels pocs sectors que presenten més demanda que oferta i no ha estat afectat per la crisi especulativa i financera, i per altra va lligat a un model alimentari que té cura de la salut i contribueix al gust pel menjar sa, de temporada, i amb excel·lents propietats organolèptiques? (22)

 

3) Quines accions té el seu partit pensades per ajudar als joves a accedir a terres, i a fundar cooperatives basades en una economia sostenible ? Què en pensa sobre crear bancs de terres agràries? (23)

 

4) Que n’opina de l’especulació financera a nivell mundial amb els aliments ? (24)

 

5) Que n’opina dels marges comercials entre els productes en origen i destí a Catalunya (un dels més grans d’Europa) i si té propostes per reduir-lo?

 

6) Quines accions té pensades el seu partit per afavorir l’abastiment de la població en productes locals i regionals generats de la manera més sostenible possible (agricultura ecològica)?

 

7) Quines reflexions fa el seu partit de les conseqüencies nefastes de

 l’ excessiva liberalització dels mercats agroalimentaris al món  durant les passades tres dècades,  i quines iniciatives planteja per superar aquesta situació?

 

8) Aquestes últimes dècades hi ha hagut una selecció en universitats, centres d’investigació i posicions polítiques de professionals que promovien l’aplicació de les teories del pensament únic, mentre que els crítics quedaven arraconats (25).

Té el seu partit algun plantejament per evitar que aquests tipus de situacions es perpetuin i que els  mateixos paradigmes teòrics   que ens han portat a aquesta crisi es continuin defensant  a les institucions públiques , i regint els destins econòmics del nostre país i d’Europa?

 

9) Quines polítiques farà el seu partit per encarar les conseqüencies d’un probable punt màxim en la producció i exportació de petroli amb el conseqüent augment de preu en els propers anys? (26)

 

10) Quines seran els principis o línies mestres del seu govern en política econòmica? Continuar amb les reduccions de despeses en els serveis públics, per poder pagar els interessos del deute públic en què s’ha hagut d’incórrer per aprovisionar diners suficients pels bancs i caixes que puguin fer fallida, o té propostes alternatives? Quines són aquestes?

Planteja el seu partit alternatives a l’economia virtual de casino i bombolles, i veu possibilitats de tornar a una economia real, que generi llocs de treball estables al país, i eviti al mateix temps continuar enfonsant-nos en una  crisi ecològica, energètica i econòmica que sacssegi durament a les properes generacions ?

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

(22) –  Ver lo que nos sale a cuenta

“ Los beneficios económicos de la salud pública son reales.” http://www.elpais.com/articulo/opinion/Ver/nos/sale/cuenta/elpepiopi/20100610elpepiopi_12/Tes

– Articles i llibres de recerca de la Dra Dolores Raigón, doctora enginyera agrícola, catedràtica d’edafologia i química agrícola per la Universitat Politècnica de Valencia

       – Agrobiodiversity, diet and human health” de T. Johns en  el llibre Managing Biodiversity in Agricultural  Systems editat per D.I Jarvis, C.Padoch and H.D Cooper; Bioversity International, Columbia University Press, 2007

(23) Xarxa de Custòdia del Territori www.custodiaterritori.org/

 

(24) – La actual especulación sobre la alimentación mundial. Consejo Científico de Attac http://www.attac.es/la-actual-especulacion-sobre-la-alimentacion-mundial/

–          La burbuja alimentaria: Cómo Wall Street llevó al hambre a millones y se salió con la suya” de Frederick Kaufman, a la revista Harper’s

(25) El tiempo del desconsuelo, de Joaquin Estefanía http://www.elpais.com/articulo/portada/tiempo/desconsuelo/elpepuculbab/20101002elpbabpor_9/Tes

(26) Entrevista a Robert Hirsch. Pick oil a les portes: el nou ordre mundial

http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20101015205730248

Anuncis

0 Responses to “Som lo que Sembrem demanem als partits polítics que contrastin els nostres plantejaments”  1. Feu un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
Vols rebre el butlletí electrònic de Som lo que Sembrem? . . . Fes clic a la imatge de sota i deixa’ns un comentari, o envia un correu electrònic a info@somloquesembrem.org

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 54 other followers

Anuncis

%d bloggers like this: