Comunicat de premsa: respostes partits a l’enquesta de Som lo que Sembrem

Avui dijous 18 de novembre del 2010 Som lo que Sembrem ha fet una roda de premsa informativa sobre les respostes que els diferents partits que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya han donat a uns plantejaments de Som lo que Sembrem sobre model agrícola i alimentari, i en relació als transgènics.

Vam enviar el qüestionari a tots els partits polítics pels quals vam trobar una adreça de contacte i hem rebut resposta de molts d’ells. Escons en Blanc no tenen una posició política en més tema que el de defensar la traducció dels vots en blanc en escons buit al Parlament, i llistes com DemocraticaWEb i Justicia i Progrés, tot que s’han interessat pels plantejaments de SLQS i estem pendents de trobar-nos amb ells, encara no tenen posicions definides sobre aquests temes.

Cal dir que el Partit Popular i CiU han ignorat la demanda de Som lo que Sembrem i no han contestat ni tan sols per informar que havien rebut el qüestionari . Llistes com Des de Baix, Partit Republicà d’Esquerra i ICV han contestat exhaustivament totes les qüestions. Des de ICV es van comprometre a enviar les seves respostes abans de la roda de premsa i ens han arribat avui a les 12 de la nit. Afegirem doncs l’avaluació de SLQS als plantejaments de ICV properament al nostre web, però en podeu trobar ja les seves respostes juntament amb la dels altres grups.

De forma molt resumida, les propostes sobre transgènics i agricultura de cada partit es troben a continuació:

CiU no parla dels OGM al seu programa, se suposa doncs que continuen essent tant entusiastes com quan van bloquejar el debat al parlament. En el seu model agrícola hi cap l’agricultura ecològica i la diversitat de la pagesia; però és dubtós que es pugui fer encaixar tot tenint en compte els precedents i les previsions de futur.

El PSC està obert a replantejar el seu posicionament respecte als OGM, però no reconeix el conflicte d’aquesta tecnologia amb l’agricultura ecològica de la que diu que considera una aposta de futur. S’accepten els transgènics com a respecte a una legalitat que no sembla que desitgin canviar.

ERC considera que cal re-avaluar determinats aspectes de bioseguretat dels OGM i està d’acord amb l’etiquetatge dels productes animals derivats de pinsos transgènics.

El PPC proposa un model agrícola competitiu econòmicament basat en la productivitat però difícilment compatible amb la sostenibilitat. La omissió al tema dels OGM fa pensar que no hi veuen cap mena de conflicte, o que ja els sembla bé aquesta imposició silenciosa.

 

ICV es favorable a una Catalunya lliure de transgènics al camp per motius de salut, de qualitat alimentària, de solidaritat camperola, d’autonomia i sobirania alimentàries; i el model agrícola que desitgen és Agroecologia i Sobirania Alimentària.

Cs planteja que cal controlar més els OGM a l’agricultura i sobretot en el context de la promoció de l’Agricultura Ecològica.

Tant Els Verds, com Des de Baix, com el Partit Republicà d’Esquerres responen el qüestionari de Som lo que Sembrem proposant un model agroecològic per a Catalunya.

En els documents adjunts es troben

1) el qüestionari enviat per SLQS

2) les avaluacions de SLQS de les repostes de cada partit (o del seus programes electorals en cas que no hagin respost)

3) un arxiu comprimit amb cadascuna de les respostes de cada partit a les qüestions plantejades per SLQS

Agraïm a tots els partits que han respost als plantejaments de SLQS, encara que en alguns casos hagin escrit en relació a només a alguns aspectes, del total de 10 plantejats.

Taula resum:

Taula resum de les posicions dels partits que han respost a l’enquesta.
Tema partits que es mostren favorables Partits que no tenen una posició clara o no ens la han fet saber partits que s’hi oposen
Prohibició dels transgènics a l’agricultura ICV, EVGVE, PACMA, DDB, PRE ERC CiU, PSC, PP, Cs
Etiquetatge de la carn, llet i ous d’animals alimentats amb pinsos transgènics ERC, ICV, EVGVE, DDB, PRE CiU, PP, Cs, PACMA PSC
Cal millorar el control de l’etiquetatge dels productes que poden tenir transgènics perquè el que es fa actualment no és suficient. ERC, ICV, EVGVE, PACMA, DDB, PRE PSC, CiU, PP, Cs
Cal re-avaluar aspectes de bioseguretat dels OGM ERC, ICV, EVGVE, PACMA, DDB, PRE Cs CiU, PSC, PP
Impulsar l’agricultura ecològica com a model prioritari d’agricultura ICV, EVGVE, PACMA, DDB, PRE ERC, Cs, CiU, PSC, PP
Facilitar el marc normatiu de microempreses del sector agrícola, ramader i alimentació CiU, ICV, Cs, EVGVE, DDB, PRE PSC, ERC, PP, PACMA
Prioritzar un model agrícola que impulsi les varietats tradicionals ICV, EVGVE, PACMA, DDB, PRE CiU, PSC, ERC, PP, Cs
Per un model agrícola de redueixi les emissions de gasos d’efecte hivernacle ICV, EVGVE, PACMA, DDB, PRE ERC, Cs CiU, PSC, PP
Bancs de terres i preus justos com a mesures per garantir la continuitat de la pagesia ICV, EVGVE, DDB, PRE CiU, PSC, ERC, Cs, PACMA

Resum de les respostes rebudes de cada partit o d’un anàlisi del seu programa electoral:

CiU

Convergència i Unió, no ha respost a la nostra enquesta. No obstant al seu programa electoral parlen d’agricultura, sostenibilitat i consum, temes claus de l’enquesta de Som lo que Sembrem.

Al seu programa electoral no es mencionen els OGM i només es menciona la biotecnologia en l’àmbit de la recerca i la indústria tot i que es pot interpretar que es refereixen al camp de la salut ja que no especifiquen que estan pensant en l’aplicació de la biotecnologia en l’agroindústria. Tenint en compte el posicionament de CiU durant el debat a la totalitat de la Iniciativa Legislativa Popular de Som lo que Sembrem, es pot considerar que CiU no està d’acord en prohibir els conreus de OGM. Pel que fa a l’etiquetatge, CiU vetllarà pel compliment de la normativa de consum i per tant és d’esperar que s’enfortiran els febles controls actuals sobre l’etiquetatge; proposen també que donaran resposta a les noves incidències que puguin aparèixer. Pel que fa als contaminants que poden afectar a la salut, CiU proposa per a defensar la producció local exigir els mateixos requisits de seguretat, mediambientals, benestar animal i de normatives laborals per als productes importats; a efectes pràctics potser això significaria aturar la importació de la soia transgènica provinent d’Amèrica Llatina que està produïda amb un elevat impacte social i ambiental. La protecció del sol agrícola no està explicitada al seu programa tot i que es podria entendre que queda supeditada a la seva defensa de les infraestructures -Quart cinturó, …-. En relació a l’agricultura ecològica, CiU en fa esment proposant consolidar la seva situació, fan entendre doncs que no es vol fer avançar el model agrícola català cap a aquest model més sostenible tot i que en un altre apartat del seu programa rebutgen les activitats que afecten negativament al medi ambient. No obstant CiU proposa legislar per a facilitar l’activitat de indústries agroalimentàries petites que treballen amb poc volum incloent aquí pagesos i ramaders. CiU proposa també fer que l’activitat agrícola augmenti les seves exportacions, haurà en aquest cas de tenir en compte que els OGM no només perjudiquen el consum de productes locals sinó que poden dificultar l’exportació de productes a d’altres regions europees amb més sensibilitat sobre els OGM. Finalment CiU proposa un augment quantificat de l’aqüicultura fet que pot fer preocupar tant perquè no concreta d’altres activitats més sostenibles com perquè pot augmentar la importació de pinsos amb OGM.

PSC

EL PSC no contesta a moltes de les qüestions, essencialment només a les que li serveixen per defensar el Pla d’Acció de la Producció Agrària Ecològica. En cap moment analitza la contradicció de fomentar al mateix temps models de producció que són excloents entre ells, com el sector ramader convencional (o el conreu de transgènics), i la producció ecológica.

En relació als transgènics i a la possibilitat d’aprofitar la nova proposta europea de què les regions i països siguin sobirans en matèria de transgènics diuen “Com sempre, (el PSC) obert a la reflexió, a analitzar a fons tots els arguments, tenint en compte també, el pes del sector productor ramader a Catalunyai això ens sembla una mica una burla ja que amb l’avortament de la ILP precisament es va evitar aquesta anàlisi a fons i de forma transparent de tots els arguments. El pitjor de tot és que el PSC (o la seva cúpula) torna a negar que la producció de blat de moro ecològic estigui afectada pel conreu dels transgènics, i respecte el fet que no es pugui conrear a Catalunya respon “Cap normativa prohibeix el conreu de blat de moro ecològic”. El PSC defensa la legalitat vigent europea en matèria de transgènics sense voler entrar en què les polítiques del PSOE han continuat impulsant la introducció dels transgenics a Europa, afavorint als lobbys , i que per tant ells són corresponsables de que la “legalitat vigent” sigui una i no una altra, igual que ara (PSOE-PSC) estan en contra de la proposta de la CE de deixar que cada regió/país decideixi si vol conrear o no transgènics al seu territori o estan enviant informes favorables a la renovació de l’autorització del MON 810 o a l’autorització del NK 603 a Europa. Per exemple diuen:

“La posició és i serà la que sigui coherent amb el que estableix la normativa vigent. Si s’autoritza, no es pot prohibir, i si es prohibeix no es podrà autoritzar (una frase molt literària). En tot cas, pel que es vetllarà en tot moment és per a que el conreu compleixi amb tots els requisits que estableix la normativa” La qual cosa tampoc és certa perquè encara que SLQS no creiem en normes de coexistència la legislació europea obliga a que cada país/regió amb competències en tingui una de pròpia , i aquí s’estan conreant transgènics sense una normativa i per tant amb total descontrol.

Per altra banda el PSC nega l’impacte ambiental de l’ús energètic dels rostolls i ho defineixen com a una energia renovable, quan evidentment si la matèria orgànica l’extreus dels conreus però no la tornes al sòl aquest cada vegada en tindrà un contingut menor. També és absurd que diguin “la gestió de les dejeccions ramaderes” representa una aproximació a l’agricultura ecològica, sense plantejar-se el perquè d’aquesta superproducció de dejeccions. Es fa simplement una gestió d’aquests purins, que son una externalització en materia ambiental i de salut de la ramaderia industrial, i només anys després que es produís la contaminació generalitzada dels aqüífers a Catalunya.

El PSC no contesta tampoc moltes altres qüestions com per exemple en relació a aspectes legals i de foment de les llavors tradicionals, el fet que no s’ensenyi l’agricultura ecològica a les escoles d’agrònoms a Catalunya, la seva posició respecte la introducció d’altres tecnologies en l’alimentació com els animals transgènics, els clonats i la nanotecnologia, el fet de que es puguin conrear plantes transgèniques per produir productes farmacèutics o industrials, amb els riscos de contaminació que això comporta de la cadena alimentària entre d’altres problemes, o els efectes negatius de l’agricultura i ramadera industrials a nivell ambiental, també sobre el canvi climàtic .

ERC

Avaluació de Som lo que Sembrem a la resposta de ERC

Primer de tot, cal recordar que ERC va recolzar que la ILP es debatés al Parlament, i no van votar a favor de l’esmena a la totalitat de la proposta de llei que van presentar PP, CiU i PSC i que va evitar que la ILP passés a fase de ponència

Esquerra només ha contestat les preguntes que són pròpiament de transgènics, tot i que ens han comunicat que en els propers dies rebrem la resta de respostes. SLQS ens comprometem a actualitzar aquesta informació a la nostra web i al butlletí.

Segons les seves respostes, ERC no està en contra del conreu de transgènics a Catalunya, sinó que per ells és una realitat i s’ha de defensar la llibertat d’agricultors i i consumidors a escollir quin tipus d’aliments volen produir o consumir. Diuen que és simplement la manca de regulació la que no està permetent que es pugui conrear blat de moro ecològic a causa de la contaminació amb transgènics, i lamenten aquest fet. ERC afirma doncs que la coexistència entre conreus transgènics i ecològics i convencionals és possible i que només cal una regulació, un decret de coexistència rigorós.

En relació a declarar Catalunya Lliure de Transgènics en cas que la UE reconegui oficialment aquesta possibilitat properament, diuen que s’ha de debatre a fons, sense demagògia i amb transparència, i aquest era el Debat que SLQS defensàvem amb la ILP, i que Esquerra va recolzar.

Sobre el control de l’etiquetatge per part de la Generalitat dels productes alimentaris en relació amb el seu contingut en transgènics diuen que és molt pobre agafar una mostra de 50 productes dels milers que hi ha, com es fa actualment, però ho justifiquen pels recursos limitats de la Generalitat i la gran quantitats de control d’aquest tipus que aquesta ha de fer. Aquest és precisament un dels arguments nostres, de caire més socioeconòmic, en contra d’un decret de coexistència i a favor d’una Catalunya Lliure de Transgènics, ja que un decret carrega més a l’Administració pública en les seves múltiples tasques, i no pensem que la Generalitat estigui en disposició de fer això també, actualment, a més dels recursos econòmics públics que caldria destinar-hi.

És entre aquestes dues opcions, una de conreu descontrolats dels transgènics associat a un model de recolzament d’una ramaderia industrial intensiva, i una posició oficial de Catalunya Lliure de Transgènics associada a un model agrícola i ramader ecològic entre les quals SLQS pensem que hem de decidir.

Respecte a la pregunta que fa referència als estudis dels efectes sobre la salud dels OGM, i el dictamen que ha fet l’ACSA recentment Esquerra diu que va recolzar la ILP perquè els hi semblava que aquests estudis s’havien de tenir en compte i debatre seriosament al Parlament. Això no s’ha fet i el debat queda pendent. Finalment ERc afirma que Catalunya amb un estat propi tindria més capacitat de decisió en aquests temes.

PPC

El Partit Popular de Catalunya no ha respost a la nostra enquesta. No obstant al seu programa electoral parlen d’agricultura i consum, temes claus de l’enquesta de Som lo que Sembrem.

Al seu programa electoral els OGM no estan ni tans sols citats, tampoc ho està l’agricultura ecològica. Tenint en compte elposicionament del PPC al debat a la totalitat a la proposta de llei de Som lo que Sembrem al Parlament deduim que el PPC no està d’acord en prohibir els conreus de OGM. Pel que fa a l’etiquetatge, el PPC demana més controls en el compliment de la llei tot i que no planteja un canvi normatiu per a etiquetar la carn, llet i ous d’animals alimentats amb pinsos OGM. Pel que fa als contaminants que poden afectar a la salut, el PPC vol exigir els mateixos controls de qualitat dels aliments dels productes nacionals als productes importats; amb aquesta proposta s’enten que el PPC considera que actualment el consumidor està en certa manera desprotegit respecte a determinats productes importats. El PPC proposa augmentar les sancions respecte a incompliments a les normatives de consum, però això tant pot afavorir al millor etiquetatge dels productes que puguin contenir OGM com perjudicar als productors artesans dels quals demanavem si es defensarien. Finalment pel que fa al model agrícola, tot i que el PPC considera important el valor de l’agricultura en la preservació del medi ambient i la vertebració del territori, les propostes que el PPC fa per a ajudar a l’agricultura no sembla que vagin en la direcció d’un canvi de model.

IVC-EUiA

Recordem primer que ICV-EUiA, com Esquerra, va ser favorable a continuar el Debat sobre la ILP de transgènics al Parlament i per tant van votar en contra de l’esmena a la totalitat presentada per PP, CiU i PSC que va avortar aquest debat el 2 de juliol del 2009.

Sobre les respostes d’ICV-EUiA, podem dir que en general són força properes al que Som lo que Sembrem defensa, i més concretes i definides que les de les altres llistes que defensen plantejaments agroecològics similars, però les de ICV-EUiA tenen un tarannà menys radical i i amb menys ambició de transformació de dalt a baix del sistema. Hi ha però moltes coses que els hi agradaria canviar. Són conscients de forces socials (determinada pagesia, sectors de ciutadans) que no son favorables a aquestes propostes seves.

Alguns comentaris més específics a les seves respostes:

En algunes respostes contesten explicant el que han fet aquesta legislatura per tal, suposem ,d’apropar-nos a la seva posició sobre el tema (preguntes 2,3,4 de transgènics, preguntes de sòls..) tot i que estaria bé saber les línies de futur sobre els aspectes esmentats en cas que governessin, i saber quin és el compromís en assolir aquests objectius si es participa en aliances de govern.

Sobre el conreu de transgènics a Catalunya diuen: “hi som del tot contraris, per raons de salut, de qualitat alimentària, de solidaritat camperola, d’autonomia i sobirania alimentàries, i perquè orientem el-1,27 nostre criteri agrari i pecuari cap a produccions ecològiques, sanitoses, singulars, amb valor afegit.” Així mateix estan d’acord amb el canvi que proposa la Comissió Europea per tal de que els països puguin pendre una decisió específica sobre els transgènics i ” que Catalunya tingui veu pròpia en la política agrària comuna i que no sigui una política “de l’Estat”.”

Defensen les plantes de tractament de dejeccions, sense plantejar el canvi de model ramader que a Som lo que Sembrem considerem que cal fer, per acabar parlant dels boscos (en relació a la utilització de la biomassa per energia a més de per compostatge)

A Som lo que Sembrem ens sembla bastant bona la proposta que fan (referent a les qüestions sobre conservació de sòls) d’una Llei de Protecció del Sòl Agrícola amb un Banc de Terres.

En general, semblen força dolguts o es senten incompressos per part de certs sectors pagesos en relació a la seva gestió a Medi Ambient (respostes a les preguntes de sòls o la referent als estudis de l’ACSA) o a vegades també pels ciutadans desitjosos de noves i més àmplies infrastructures, tot i l’impacte sobre el territori periurbà o rural.

Som lo que Sembrem no estaríem d’acord amb la resposta a la pregunta 4 del tema d’Agricultura ecològica i Desenvolupament Rural, ja que la situació a la Univeristat de Lleida és ara la mateixa queabout:home fa 1-2 anys respecte als ensenyaments d’agricultura ecològica.

Segons ICV-EUiA “l’agricultura i la ramaderia ecològiques són la punta de llança d’una nova cultura agrària i alimentària que necessàriament s’ha d’obrir camí i que el Govern té l’obligació de promoure. No podem deixar de sostenir que en les virtuts apuntades en la pregunta, relatives a l’agricultura ecològica, són les que ens mouen a afirmar el que deixem dit.”

Expliquen també les accions que han fet per impulsar l’artesania alimentària, i diuen “tenim el convenciment que l’artesania alimentària de proximitat, que transforma la producció del territori, és una sortida eficaç per a les rendes agràries i per a la diversificació de l’activitat al camp. Cal pensar en l’organització d’una xarxa de distribució/venda de proximitat (Km.0) a Catalunya”.

Així mateix volen impulsar les llavors tradicionals i fer una Llei de Biodiversitat (tot i que diuen, aquesta legislatura no han arribat a temps), fer una llei de etiquetatge global que n’informi de la traçabilitat (aquesta legislatura el DAR els ha tirat enrrera la proposta) i defensen que no cal millorar l’actual Pla d’Acció de la producció agrària ecològica, sinó que voldrien fer totes les accions que calguessin per acomplir-lo en la seva totalitat.

Cs

Ciutadans, partit per a ciutadania (Cs), no ha respost a la nostra enquesta. No obstant al seu programa electoral parlen d’agricultura i consum, temes claus de l’enquesta de Som lo que Sembrem.

Segons el seu programa electoral, Cs no està d’acord en prohibir els conreus de OGM tot i que demana més controls sobre aquesta tecnologia; cal esperar que aquest major control que planteja Cs es refereix també als dubtes sobre la bioseguretat que l’ACSA ha plantejat. Pel que fa a l’etiquetatge, Cs demana més controls en el compliment de la llei tot i que no planteja un canvi normatiu per a etiquetar la carn, llet i ous d’animals alimentats amb pinsos OGM. Pel que fa als contaminants que poden afectar a la salut, Cs demana el principi de reciprocitat aplicat a la qualitat dels aliments, així estaria en contra de deixar introduir aliments tractats amb pesticides que s’han prohibit a la UE; caldria veure si això també es vol aplicar a OGM no autoritzats pel cultiu a Europa però que tenen permesa la seva importació; a més el fet de voler prestar atenció especial a necessitats específiques de determinats consumidors, com ara celíacs, però també podriem incloure els afectats per la Sindròme de Sensibilitat Química Múltiple els mostra com excepcionalment sensibles a determinades tecnologies aplicades al camp. La protecció del sol agrícola no està explicitada al seu programa tot i que es podria entendre que queda supeditada a la seva defensa de les infraestructures. En relació a la defensa de l’agricultura ecològica, Cs fa un esment especial a regular els OGM, enentent en aquest cas que Cs accepta que els OGM són un problema per al normal desenvolupament de l’Agricultura Ecològica, no obstant no es concreta de quina manera es pot fer compatible ambdues maneres de veure l’agricultura. Cs defensa l’agricultura ecològica, tant des del camp fins a la promoció del seu consum sense entrar en una crítica específica al model agroindustrial majoritàri en la producció i el consum; fan això sí, un esment a la pesca i a la necessitat de pràctiques sostenibles.

DDB, PRE i EV-GVE

Des de Baix, Partit Republicà d’Esquerres i Els Verds-Grup Verds Europeu

Tots tres partits coincideixen absolutament amb els plantejaments de SLQS, contra el conreu de transgènics, per una Catalunya Lliure de Transgènics, per un model agrícola basat en l’agroecologia i per un intercanvi comercial de productes agrícoles just amb els altres països basat en la sobirania alimentaria. Tots tres coincideixen en la importancia de preservar, multiplicar i adaptar les llavors tradicionals a les diferents condicions de clima i sòl del país ique aquestes tornin a ser la base del sistema de llavors. Els tres partits veuen en l’agroecologia beneficis pel futur del món rural, per la biodiversitat, la gestió de recursos com sòl, aigua i energia, i per la salut . Estan d’acord també en la necessitat d’ensenyar l’agricultura ecològica en les escoles d’agrònoms de Catalunya, la qual cosa no es fa actualment. Tots rebutjen l’agricultura i ramaderia industrial i el sistema de comerç globalitzat pels seus efectes socials, ambientals i de salut, troben un disbarat l’excessiu consum de carn que desvia conreus per consum animal enlloc de per consum humà, troben insuficients els objectius del mileni, i un crim l’especulació financera amb els aliments. Tots tres defensen una democràcia radical i una participació directa dels catalans en la política.

Es comenten algunes respostes que han fet més diferenciades cadascun dels tres partits

A Des de baix s’agrupen alguns moviments socials que van donar suport a la campanya de la ILP de SLQS des del començament.

Per citar alguna resposta més específica de DDB al qüestionari de SLQS, es posa èmfasi específicament en la necessitat de no veure a la ciència com una veu neutre en aquests temes de tecnologies agricoles i alimentaris, sinó que consideren que es dóna sovint, i més en aquests camps, una interrelació entre ciència i interessos econòmics.

També en relació amb la transparència i la participació per part de les formacions politiques, per Des de Baix és un punt central el mantenir el contacte permanent amb la societat i els moviments socials.

DDB estan totalment d’acord que s’ha de passar d’un sistema agroindustrial a un d’ecològic de microempreses o cooperatives, però reconeixen que no és fácil i que l’opció millor però més radical seria reduir molt el consum de carn i reconvertir les granges ramaderes fins a sistemes que s’abasteixin de pastures, i dels propis farratges i pinsos. Segons Des de Baix cal un intercanvi comercial just i sostenible i no l’actual model de lliure comerç al servei de les multinacionals. També cal que aquest canvi cultural es faci col.lectivament basat en la consciència de tots i que la política no ha de posar pals a les rodes a aquest canvi cultural.

El Partit Republicà d’Esquerres també creu en un model agrícola ecològic i de proximitat, que garanteixi preus justos per productors i consumidors. El PRE considera així mateix que les Agencies Publiques encarregades de la seguretat alimentaría han de garantir estudis científics independents i rigorosos, evitant qualsevol ingerència d’empreses privades, ja que es tracta d’una tecnología que no ha estat suficientment investigada. Segons el PRE és evident que els principals partits polítics responen a pressions econòmiques per part de les empreses, que demanen una legislació poc estricta amb l’etiquetatge dels productes, o no es prenen seriosament els riscos que representen els OGM.

A l’igual que els altres dos partits, el PRE valora així mateix aspectes claus com la conservació dels sòls i es comprometria a analitzar el tema dels murs de pedra seca que protegeixen els sòls de Catalunya contra l’erosió i estudiarien mesures per la seva conservacio. També, citant-los a ells El PRE “no creu en la construcció desenfrenada d’infraestructures noves, sino en la millora de les ja existents, i en una gestió més eficient del sòl, evitant l’especulació i la destrucció del paisatge, tenint en compte el valor que aquest té i que cal conservar per a generacions futures, i no tant criteris econòmics o especulatius”

Els Verds ens recorden que la possició de Els Verds fou de donar suport a la campanya de la ILP, i tot que no podien adherir-se a la campanya cap partit polític, sí que hi va haver participacio de membres de Els Verds a nivell individual, igual que d’altres partits, com ICV. Els Verds estan també d’acord amb tots els plantejaments de SLQS. Com a mesures concretes per afavorir la produccio i consum agroecologics, entre d’altres que citen a les seves respostes: “Promoure la fiscalitat ecològica a favor del consum ecològic d’aliments fins ofegar fiscalment qualsevol alternativa que no sigui ecològica a mesura que la distribució d’aliments ecològics arriba al 100% de la població. Promoure la cultura de la proximitat i de l’alimentació fresca, de temporada i autòctona”, ”Cal incloure la petjada ecològica de tot el procés de vida del producte i altres externalitats”, “Fer una democràcia més participativa i més responsable per frenar interessos corruptes dels sectors privats allunyats de la ciutadania i de les pròximes generacions. Per això és important tenir el dret a la informació de qualitat potenciant el periodisme dʼinvestigació”

PACMA

El PACMA es mostra favorable a prohibir els OGM adhuint diversos motius sobre el seu efecte al medi ambient i els riscos sobre la salut dels èssers vius que en poden estar en contacte. Per motius de comunicació no han pogut respondre encara el qüestionari i ho faran més tard.

PGLBTH-TSI

El Partit Gay-Lesbic considera que els OGM s’han de limitar a com a màxim el 10% dels camps, i limitant aquests als que s’hagi demostrat que no són perjudicals. No volen tancar la porta a algunes innovaccions en el camp de la biotecnologia aplicada a l’agricultura però prefereixen que aquestes siguin introduides sense presses. Per motius de comunicació no han respós la totalitat del qüestionari.

Anuncis

0 Responses to “Comunicat de premsa: respostes partits a l’enquesta de Som lo que Sembrem”  1. Feu un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
Vols rebre el butlletí electrònic de Som lo que Sembrem? . . . Fes clic a la imatge de sota i deixa’ns un comentari, o envia un correu electrònic a info@somloquesembrem.org

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 54 other followers

Anuncis

%d bloggers like this: