Archive for the 'butlletí' Category

Edició genètica: transgènics segona part

Després del relatiu fracàs de la primera generació de cultius transgènics (els que tenim des de finals dels anys 90), l’aparició de les anomenades tècniques d’edició genètica (com CRISPR,….) ha aixecat una nova onada de publicitat barata, tot repetint els mateixos arguments amb els que ens venien aquells vells transgènics: la seva teòrica precisió i la seva suposada capacitat per a resoldre pràcticament qualsevol problema de l’agricultura.

El procés de producció dels nous transgènics és, en general, molt semblant al que s’utilitzava per a fer els transgènics tradicionals. En una primera fase s’introdueix dins cèl·lula de la varietat original el material genètic i enzims que produiran els canvis. Després, l’enzim talla el genoma traient algun gen o introduint algun de nou, i els processos interns de la cèl·lula tornen a unir la zona del genoma tallada. Finalment, es produeix la nova varietat mitjançant cultiu de teixits a partir de la cèl·lula modificada. La novetat és que una part del material genètic introduït teòricament dirigeix els canvis a un lloc concret i planificat del genoma mentre que amb les tècniques antigues no se sabia en quin lloc del genoma es produirien els canvis.

Però el cert és que apareixen mots imprevistos, principalment deguts a que el procés de reparació del genoma per la pròpia cèl·lula una vegada s’han fet els canvis no està controlat, i no és precís ni predictible. Es produeixen mutacions no-previstes a d’altres llocs del genoma que puguin ser força semblants a la zona del genoma que es vol canviar. A més, i al igual que ja passava amb els transgènics tradicionals, es poden produir múltiples insercions no desitjades de material genètic; també apareixen canvis en el genoma a la zona editada o als seus voltants; i com a resultat, també es poden produir proteïnes no previstes. I a tots aquests canvis imprevistos en la segona fase s’han d’afegir totes les mutacions que es produeixen tan a la primera com a la tercera fase del procés.

Un article científic d’aquest any 2020 diu que “els obstacles amb aquestes tècniques encara són molts, com la baixa eficiència del procés de reparació del genoma una vegada s’han fet els canvis, els canvis no-esperats en d’altres llocs del genoma, i les reorganitzacions del genoma”. Quasi bé res. I no només això, sinó que el mètode normalment utilitzat per analitzar la nova varietat obtinguda pot no detectar els canvis inesperats. De fet, la literatura científica continua dient que és necessari “refinar” aquestes tecnologies d’edició genètica per fer-les “més eficients i específiques” perquè encara tenen “trampes i inconvenients”. El que vol dir que no són tècniques ni específiques ni precises, i que continuem fent d’aprenents de bruixots. I en definitiva, el resultat amb les noves tècniques d’edició genètica torna a ser, al igual que amb els transgènics tradicionals, una planta de la que desconeixem el seu comportament real.

El exemple més espectacular de tot plegat és el dels vedells editats genèticament per tal de no desenvolupar banyes. Al 2016 aquests animals van ser presentats per la companyia Recombinetics tot congratulant-se de que els seus animals només tenien gens bovins i no tenien cap canvi no-previst en el seu genoma. Investigacions posteriors han demostrat, però, que els animals editats tenien DNA de bacteris al lloc del genoma on s’havien fet els canvis, incloent-hi gens de resistència a 3 antibiòtics. L’enginyeria genètica havia demostrat, una vegada més, que més enllà de la publicitat i l’auto-bombo, el que té és molta supèrbia.

I no només això. Als anys 2000 es va intentar desenvolupar una iuca transgènica resistent a un virus. Tot i que no es va aconseguir mai tal cosa, va servir per a fer molta publicitat de les bondats de les tècniques transgèniques d’aquell moment. Al 2019 s’ha tornat a intentar aconseguir aquest tipus de iuca amb les noves tècniques, però el descontrol del procés és tan greu que no només no s’ha aconseguit sinó que es van produir virus mutants nous….

El plantejament en relació a l’edició genètica, en qualsevol cas, ha d’anar també més enllà dels problemes de la tecnologia en sí mateixa. Quins són els problemes que hem d’afrontar? Quines són les possibles solucions? És l’enginyeria genètica l’única tecnologia disponible o la més eficient? I el cert és que la resposta continua sent un no rotund. “Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s’ha complert”, va dir el poeta, i quaranta anys després les varietats transgèniques meravelloses no són enlloc, mentre la millora convencional continua produint varietats més resistents a la sequera i al que faci falta.

La Unió Europea ha tornat ha engegar les negociacions amb els Estats Units per a un tractat de lliure comerç (el TTIP que es va quedar penjat al 2016). I una de les qüestions en la que els Estats Units tenen molt interès és que la UE rebaixi els requisits per a l’aprovació de cultius modificats genèticament. Aquestes intencions han tingut un fort entrebanc amb la resolució de 2018 del Tribunal Europeu de Justícia que confirmava que les varietats modificades per edició genètica són transgènics en el sentit legal que la UE dona al terme, i per tant, estan sotmesos al mateix procés d’aprovació que els vells transgènics. Però l’agroindústria, i la Comissió Europea i molts dels organismes que pengen d’ella (l’EFSA, autoritat europea des seguretat alimentària, sense anar més lluny) estan tan interessats com el govern dels Estats Units (l’actual i els anteriors) en rebaixar els estàndards alimentaris. I per tant, farem bé de continuar la lluita per fer fora els transgènics del tros i del plat.

Publicat originalment al web de Som lo que Sembrem.

Oportunitat per guanyar la llibertat

 Article publicat en paper en el butlletí en paper de Som lo que Sembrem d’hivern 2013, publicat com a suplement en català de la revista Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas.

UNA CRISI SENSE FINAL…

UNA OPORTUNITAT PER GUANYAR LA LLIBERTAT

Vivim una de les crisis del capitalisme més profundes i més incertes. Després d’anys de negació i de dubtes ara ja és un fet acceptat però amb moltes interpretacions i cares diferents: Crisi financera, bombolla immobiliària, crisi de sobreproducció mundial, crisi capitalista sistemàtica, crisi energètica i de recursos. Al mateix temps i clarament relacionades vivim una crisi alimentària, política i de valors. Els anys es van succeint i se’ns van imposant, amb la suposada intenció de redreçar la situació i per la força, una sèrie de mesures que fins fa poc per molts eren impensables: la pujada del preu de l’energia, d’aliments i de matèries primes, la desaparició de les caixes d’estalvi, la nacionalització de les pèrdues de bancs i caixes, els desnonaments abusius, la pujada dels impostos indirectes, l’amnistia fiscal pels estafadors, la venda del patrimoni públic, la congelació de les pensions, l’allargament de l’edat de jubilació, l’abaratiment dels acomiadaments, la precarització del mercat laboral, les RETALLADES amb majúscules, retallades de treballadors públics, retallades de sous públics i privats i les retallades sota l’ombra de la privatització dels serveis sanitaris, educatius i el sistema de pensions.

Davant d’aquest panorama no era d’estranyar que finalment el 15 de maig del 2011 la indignació ens fes mobilitzar arreu. Som Lo Que Sembrem es va sumar a l’onada d’oposició i construcció d’un altre món a les places dels nostres pobles i ciutats. Semblava que el moviment podia ser el començament d’un canvi semblant al que viuen a Islàndia, finalment no ha estat així o, si més no, a la mateixa velocitat. Almenys el moviment dels Indignats va servir per popularitzar i desemmascarar les mentides, l’estafa i el joc dels poderosos. Al mateix temps multitud de protestes han anat creixent arreu del món, sobretot a la mediterrània.

Continua llegint ‘Oportunitat per guanyar la llibertat’

Millor vius que fòssils

El suplement en català de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas d’aquest trimestre inclou el manifest de la plataforma Aturem el Fracking, millor vius que fòssils.

El reproduïm al nostre web per a millorar la difusió. Cal recordar que es demana suport social de les entitats i persones per a poder mostrar davant els gestors polítics del territori que la plataforma té un ampli suport social.

Al web de la revista s’ha penjat una traducció del manifest al castellà.

Aturem el fracking!

Millor vius que fòssils!

Manifest

A les persones, entitats, col·lectius i administracions signants, tot i ser molt diverses ens uneix una profunda estima per la nostra terra i la gent que la fa créixer. Els estem intensament agraïts per la vida que ens ha donat, per tot el que som i tot el que tenim, i sabem que estem obligats a preservar-la i millorar-la per a les futures generacions.

Ens considerem afortunats de viure en un petit país, que hem rebut de mans d’aquells que ens van precedir, amb unes condicions mediambientals, naturals, econòmiques i paisatgístiques de les que ens sentim hereus. Com a tals i fruit d’aquest estima i respecte, sabem que ens pertoca aprofitar-lo de manera intel·ligent, sostenible i respectuosa.

Ara tenim l’amenaça de grans oligopolis internacionals d’extracció, especulació i comerç dels combustibles fòssils. Volen convertir el nostre territori en un escenari on aplicar un sistema devastador per a explotar recursos energètics no renovables, propi d’un model de desenvolupament agònic. Volen ferir el nostre territori a través de la fractura hidràulica o “fracking”, i així anorrear tot allò que coneixem, estimem i preservem. Cal que, entre tots i totes, ho aturem.

– Aturem el fracking perquè és arribada l’hora del canvi de model energètic, basat en la reducció del consum, l’eficiència i l’ús intel·ligent de les energies renovables, i perquè creiem en un model de desenvolupament social, polític, econòmic i humà sosteniblE.

– Aturem el fracking perquè significaria la recerca d’uns combustibles fòssils -gas i petroli-, que no farien sinó allargar un model energètic insostenible, autodestructiu i que ens portaria a l’abisme sense retorn del canvi climàtic.

-Aturem el fracking perquè implicaria haver de violentar, perforar i rebentar el subsòl del territori on vivim, provocant moviments sísmics imprevisibles i alliberant els metalls pesants i el material radioactiu subjacent en el terreny.

– Aturem el fracking perquè necessita i consumeix milions de litres d’un bé tan preuat i limitat com és l’aigua, vital per l’engranatge de territori i societat.

– Aturem el fracking perquè comportaria escampar uns compostos químics que produeixen l’enverinament de l’aigua, la terra i l’aire, afectant greument la vida humana, vegetal i animal que s’hi desenvolupa.

– Aturem el fracking perquè comportaria la proliferació de torres d’extracció, magatzems de residus tòxics, dipòsits, maquinària pesant, enrenou incessant, tubs de conducció i d’altres infraestructures que destruirien la riquesa del nostre paisatge.

– Aturem el fracking perquè representaria una agressió absolutament incompatible amb les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals dels nostres pobles i viles, les quals, en un medi ambient enverinat, veurien els seus productes immensament degradats i desprestigiats.

– Aturem el fracking perquè representaria l’anul·lació de projectes de futur vinculats al medi natural, el patrimoni i el paisatge, com són el turisme, la producció agroalimentària de qualitat i les activitats complementàries i associades.

– Aturem el fracking perquè suposa la condemna definitiva dels nostres nuclis rurals al despoblament, esgotades les possibilitats laborals i destruïda tota la qualitat de vida.

– Aturem el fracking perquè comportaria la destrucció dels llocs de treballs i les fonts de riquesa locals i la seva substitució per ocupacions precàries, de baixa i molt baixa qualificació i alt risc.

– Aturem el fracking perquè és una tècnica sobre la qual la comunitat científica expressa extremes precaucions i dubtes, i els legisladors encara ni n’han previst la regulació, per la qual cosa ja ha estat prohibida a diversos estats del nostre entorn i ha generat una àmplia conflictivitat social.

– Aturem el fracking perquè s’oculta rere un entreteixit de processos administratius opacs que impliquen un greu atac al poder de decisió dels governs locals i per tant una acció despòtica de menyspreu cap a la ciutadania i als Ajuntaments, els seus òrgans de govern més propers.

– Aturem el fracking perquè vulnera tots els principis d’administració ordenada del territori, amb la corresponent afectació de la legalitat del desenvolupament urbanístic harmònic i perquè exigim la gestió participativa real, democràtica i transparent dels recursos bàsics.

– Aturem el fracking perquè l’entramat d’empreses promotores respon únicament a interessos econòmics multinacionals i a l’especulació de recursos energètics.

– …i, finalment, aturem el fracking perquè estimem la vida i el nostre dret inalienable de viure-la amb dignitat Per tot això, convençuts de les potencialitats enormes de la nostra gent i del nostre territori, defensem el futur d’aquesta terra i diem sí a un model de desenvolupament i producció sostenibles, diem sí a les dinàmiques econòmiques pròpies de cada territori, sí a la preservació i l’aprofitament del patrimoni i a la cultura, sí a les planificacions transversals correctes i transparents, sí a la gestió intel·ligent i democràtica, sí al paisatge i al medi ambient, sí a la salut i a la qualitat de vida. Sí al futur del territori i de la seva gent.

En conseqüència, exigim que els òrgans de govern del nostre país i els nostres representants polítics acordin immediatament la suspensió de qualsevol llicència d’activitat vinculada a la fractura hidràulica i la promulgació d’una legislació que en prohibeixi la utilització a tot el territori nacional i que col·laborin en aconseguir una prohibició a tota la Unió Europea.

Aturem el fracking!

Millor vius que fòssils!

.

Butlletí 17

Fes clic per continuar llegint el butlletí.

.

Continua llegint ‘Butlletí 17’

Butlletí 16

Fes clic per continuar llegint el butlletí.

.

Continua llegint ‘Butlletí 16’

Per fi: Marxa enrrera en la promoció dels biocombustibles

La UE limitará el biofuel de cultivos comerciales

Estudios científicos dudas sobre los ahorros en emisiones de este tipo de combustibles

La UE va a imponer un límite al uso del biofuel obtenido de cultivos comerciales por temor a que sean menos beneficiosos para el medio ambiente de lo que se pensó y que compitan con la producción de alimentos.

Un borrador que aún tiene que ser aprobado por los Gobiernos y legisladores de la UE, representa un gran cambio en la política sobre este tipo de combustible, y es un reconocimiento tácito de que los objetivos de la UE para 2020 estaban inflados.

El plan incluye eliminar la subvención al biocombustible obtenido de estas cosechas a partir de 2020, lo que producirá el declive de un sector que actualmente está valorado en 17.000 millones de euros al año. “La Comisión Europea es de la opinión de que pasado 2020 los biocombustibles solo deben ser subsidiados si suponen un ahorro considerable de emisiones de gases de efecto invernadero y no se producen de cultivos que sirvan de alimento”, dice el borrador.

Una portavoz de la Comisión dijo que el Ejecutivo de la UE no comenta sobre filtraciones.

Giro radical

El giro radical llega después de que estudios científicos de la UE arrojen dudas sobre los ahorros en emisiones por este tipo de combustibles, y después de que una pobre cosecha en cultivos clave de cereal haya disparado los precios y revivido el temor a carencias de alimentos.

El proyecto establece que el uso de biocombustibles elaborados a partir de cultivos como la colza o el trigo deben aportar solo el 5% del consumo de energía del sector transporte de la UE en 2020. Actualmente, representan el 4,5%, según los últimos datos de 2011, por lo que queda poco margen para aumentarlo. El límite hará difícil que se consiga el objetivo de la UE de que el 10% de la energía utilizado en el transporte provenga de fuentes renovables.

Ajudes a fons perdut a la gran banca

El Gobierno cambia la ley para intervenir bancos de forma urgente

Un real decreto otorga más poderes al fondo de rescate (FROB)

El Banco de España tendrá nuevas vías de actuación “temprana”

El ministro de Economía, Luis de Guindos. / ANDREU DALMAU (EFE)
Recomendar en Facebook 264
Twittear 472
Enviar a LinkedIn 16

Enviar Imprimir

Otra reforma financiera. El Ejecutivo está a punto de alumbrar una nueva normativa con la que intentar resolver el desastre bancario que ha llevado a España a pedir auxilio financiero a los socios de la Eurozona para inyectar recursos al sector y, como derivada, la necesidad de una suerte de rescate blando para el Estado en sí. Para evitar más fiascos como el de Bankia, de la CAM y otras, el Gobierno prevé que el Banco de España pueda intervenir de urgencia en entidades que cumplan las normas si perciben debilidades, incluso cuando se crea que pueden salir adelante sin ayudas públicas.

El decreto ley que ha diseñado el Gobierno prevé la “intervención temprana” de entidades que, aunque cumplan con los requisitos de solvencia o liquidez, presenten “elementos objetivos” conforme a los cuales “resulte razonablemente previsible” que no pueda seguir cumpliéndolos. Así consta en el borrador del decreto ley de reestructuración y resolución ordenada de entidades de crédito, sujeto a cambios, al que ha tenido acceso este diario y que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes. La “intervención temprana” de entidades permite al Banco de España un amplio abanico de medidas: desde exigir a la entidad planes de actuación en el plazo de 10 días para garantizar su viabilidad, hasta acuerdos de reestructuración de sus deudas con los acreedores e incluso el cese de los gestores.

El Gobierno tendrá mayoría en la comisión rectora del fondo bancario

Después de cuatro reformas financieras en tres años, de la caída de ocho entidades (intervenidas o nacionalizadas) y de más de 100.000 millones de euros públicos movilizados, el Ejecutivo prepara una normativa con la que intenta evitar cuanto antes fiascos financieros como los ocurridos y asegurar que el contribuyente engulla el mínimo coste posible. Sigue, en definitiva, el dictado de Europa, que estableció duras condiciones en el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado en julio para el rescate de parte de la banca española.

Esta última reforma busca una anticipación a los problemas, después de las duras críticas que ha despertado el papel del Banco de España a lo largo de esta crisis financiera, cuyas labores de supervisión fracasaron a la hora de evitar la crisis.

Desde el banco central, siempre se defendió que las competencias de las que disponía no le permitían ir más allá. “Se actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado”, admitió, no obstante, el pasado julio el nuevo gobernador del Banco de España, Luis Linde, ante el Congreso de los Diputados. Así que el borrador del decreto crea ahora los instrumentos para que el organismo público actúe con más firmeza. Podrá también requerir “con carácter excepcional” las medidas de recapitalización previstas para las entidades intervenidas, pero en este caso el banco tendrá que devolver las ayudas en un plazo de dos años, mientras que las entidades rescatadas tienen de cinco a siete años.

La idea de intervención temprana avanza varios años las normas que se aplicarán en toda Europa. El Banco de España tendrá que informar de cada paso al fondo de rescate bancario español (el FROB), que dará el visto bueno definitivo al plan de actuación de la entidad y recibirá informes trimestrales del grado de cumplimiento del mismo.

El papel del FROB en el nuevo esquema

Si el Banco de España se encarga de esta primera fase, cuando las entidades pueden no necesitar aún siquiera las ayudas públicas, el FROB se hace cargo de las dos más problemáticas: de la reestructuración y de la “resolución ordenada” de entidades.

Dentro del FROB, el Gobierno también gana grandes dosis de poder, ya que la comisión rectora del mismo cambia de configuración: ahora estará formada por cinco miembros en representación del Ejecutivo y cuatro designados por el Banco de España, mientras que hasta ahora estaba formado por dos miembros por parte del Ministerio de Economía, cuatro a propuesta del Banco de España y tres en representación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las entidades de crédito. El decreto cumple también con los requisitos europeos al separar al FROB del FGD, que se nutre de las aportaciones del sector financiero. El MoU exige un cambio de normativa para “evitar potenciales conflictos de intereses” y asegurarse de que a partir de 2013 “ya no habrá banqueros en activo en los órganos de gobierno del FROB”.

Ayuda garantizada a la gran banca

ALEJANDRO BOLAÑOS

Los poderes concedidos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para determinar cuándo debe proceder a liquidar una entidad en apuros tiene una sonora excepción: los bancos que, por su dimensión, pueden arrastrar al resto de sector financiero en su caída, los conocidos como bancos sistémicos.

El borrador del real decreto ley, aún sujeto a cambios, es muy concluyente al especificar cuándo se puede rescatar a un banco y cuándo hay que dejarlo caer: se dará apoyo público a una entidad que no pueda cumplir con las exigencias de liquidez y solvencia “por sus propios medios”, cuando existan “elementos objetivos que hacen razonablemente previsible que dicho apoyo será reembolsado o recuperado en los plazos previstos”. A continuación, la excepción: “se podrá prever la reestructuración [la concesión de ayuda pública] de una entidad de crédito sin la presencia de los elementos objetivos anteriores cuando se trate de una entidad cuya resolución ordenada produciría efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”.

El Consejo de Estabilidad Financiera, que depende del G-20, determinó que el Santander era un banco sistémico global, una lista en la que el BBVA puede entrar en futuras revisiones. En otoño, el Consejo fijará criterios para definir bancos sistémicos a escala nacional, una categoría en las que los expertos incluyen, al menos, a La Caixa y Bankia.


Vols rebre el butlletí electrònic de Som lo que Sembrem? . . . Fes clic a la imatge de sota i deixa’ns un comentari, o envia un correu electrònic a info@somloquesembrem.org

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 55 other followers